Bowlit Open 2016

Segrare i Bowlit Open 2016 blev Ruben Sælen, Mascot. Gratulerar me flott spill. 

Ruben Sælen 2016a

 

 

Bowlit cup 2016

Resultater fra Bowlit cup under "turneringar"

Åpningstider pinsen 2016

Pinseaften     14 mai   12.00-18.00
1:e pinsedag 15 mai   14.00-20.00
2:e pinsedag 16 mai   14.00-20.00

17 mai stengt