Event

Utdrikkingslag, teambuilding, bursdag, konfirmasjon og sosialt samvære. Me tilbyr lukka selskap og skreddarsyr gjerne eit opplegg som passar deg og ditt følgje. Ved større selskap stengjer med hallen for vanleg publikum. Matservering og skjenkebevilling er tilgjengelig etter ønskje. Ring oss for pris og kva me kan tilby.

Møte- og selskapsrom

Me har eit moderne og triveleg møte- og selskapsrom som er tilgjengelig for leige etter avtale. Rommet stod nytt hausten 2015 og har bar. Det eignar seg difor ypparleg for ulike selskap og bedriftsarrangement.

Fasilitetar:

  • Musikkanlegg
  • Audiovisuell framsyning
  • Jaktsimulator