Nyhende

Corona virus

Vedtak etter meldning fra Helsedirektoratet

For å stoppe spredning av Covid-19 stenger bowlingsentret sin virksamhet fra 12 mars 2020 til og med 26 mars 2020
med muligheten for forlengelse